De karper

 

Natuurinvloeden        Gedrag         Aanpak

De soorten                 Lichamelijke kenmerken