Natuurinvloeden

Er zijn een behoorlijk aantal dingen die de vangst van karper be´nvloeden. In dit gedeelte bespreken we een aantal, die wij als karpervisser niet in de hand hebben, die echter wel van invloed zijn op de vangsten. Enkele ervan zijn:

Luchtdruk

Wind

Tijd van het jaar

neerslag

Stroming

zon

buitentemperatuur

Luchtdruk

Kleine waterdiertjes reageren op luchtdruk. Veranderd de luchtdruk, dan moeten deze diertjes zich aanpassen. Gaat de luchtdruk van laag naar hoog, dan zullen deze diertjes dit compenseren door hoger te gaan zwemmen, in dit geval zijn ze dus een makkelijke prooi voor vissen(dus ook karper). Valt de luchtdruk, dan zullen ze naar beneden gaan(in de bodem kruipen). Deze theorie zou ook verklaren waarom karper tijdens een storm moeilijk te vangen is(luchtdruk daalt extreem), echter kort erna gaan de vangsten zeer goed. Het probleem is echter dat bij een dalende luchtdruk het aantal beten stijgt. Karper zwemt zelden strak tegen de bodem. Meestal zwemt hij een meter hoger. Als nu de luchtdruk daalt zou het kunnen zijn dat hij dit compenseert door iets lager te zwemmen. Als dit het geval is komt hij dan dichter in de buurt van ons aas. Luchtdruk is geen gemakkelijk onderwerp. Ik vermoed dat luchtdruk alleen van invloed is als het verschil groot is. Gaat dit langzaam, dan is er volgens mij iets anders aan de hand.  

 Wind

Wind heeft een grotere invloed op karper. Deze invloed wordt groter nar mate de wind meer vat heeft op het water. Daarom is de wind een belangrijkere factor op groot water dan op klein door bomen omringd water. Wind brengt een aantal voordelen met zich mee, het brengt zuurstof in het water. Met name in de zomer kan dit belangrijk zijn. Tevens brengt wind door de golfslag een stroming op gang aan de windkant van het water die sterk genoeg kan zijn om voedsel me terug te nemen het water in. Dit hoeft niet eens voedsel te zijn voor karper zelf, maar kan ook voedsel voor het voedsel(waterbeestjes) zijn. Heeft de wind op een door jouw uitgezocht water veel invloed(golfslag), dan is het waarschijnlijk dat de vissen min of meer op de wind trekken. Een bijkomend voordeel voor ons karpervissers is dat deze karper hier niet voor niets heentrekt, maar komt om te azen. Vaak geld in deze situatie; hoe harder die blaast hoe beter die vangt.  

Neerslag

Neerslag heeft een aantal voordelen voor ons karpervissers. Nummer 1 is dat er voedingsstoffen het water in gespoeld worden, die daardoor het hele water activeren. Het brengt extra zuurstof in het water. Het kan ook nadelig zijn indien door de temperatuur van de neerslag(sneeuw en hagel) de watertemperatuur daalt.

Of omdat het water teveel modder te verwerken krijg(stromend water heeft hier wel eens last van na een hevige regenbui). Doordat het water bruin wordt door modder, wordt het ademen door de kieuwen bemoeilijkt. Als gevolg hiervan zullen vissen wegtrekken, of geheel passief worden.  

Stroming

Dit is een hele leuke. De stroming die op een water staat is ervoor verantwoordelijk dat er in verhouding meer gevangen kan worden dan een stilstaand water. De vissen moeten sneller reageren op voer, met als gevolg dat er minder omzichtig geaasd kan worden als ze het voorbijkomende voer willen hebben. Ze moeten ook meer vreten omdat ze altijd moeten zwemmen. Echter de gewichten lijden hieronder. Stilstaand water kan mits de omstandigheden goed zijn veel zwaardere vis herbergen. Zo ken ik putjes waaraan een normaal mens zo voorbij raast. Te klein. Maar dikke vis zit er wel. Veel voedsel, geen stroming, en een kleine populatie zijn hier de oorzaak van. Ja roep je nu, maar bij ons op de rivier zwemt ook een hele zware. Nu daar zal ik dan eens een gewaagde uitspraak over doen: waarschijnlijk een metervis die zwemt op een stuk waar het minder stroomt dan de andere stukken van de rivier. Is dit niet het geval, dan heb je hem gevangen vlak bij zoĺn langzaam stuk. Deze regel klopt in alle gevallen die mij bekend zijn zonder uitzondering.

Tijd van het jaar

De tijd van het jaar is de grootste natuurinvloed op het vangen van karper. Het is niet allen een factor op zich, maar het heeft ook een invloed op de invloed van andere factoren. We weten allemaal wel dat het voor, en najaar de beste tijden zijn voor goede vangsten. De belangrijkste reden voor de goede vangsten in het voorjaar is de paaitijd. Voor deze tijd moeten de karpers vreten om energie op te doen voor de paai, en daarna om weer bij te komen van de paai. Het najaar is de tijd van overvloed die gebruikt moet worden om vet op te bouwen voor de winter. Andere dingen(zoals zon, wind en neerslag) hebben een min of meer verschillende uitwerking al naar gelang het seisoen. Zo trekken de karpers in het voorjaar bij mooi weer massaal naar de ondiepe plaatsen vaan een water om in de zon op te warmen. In de zomer doen ze dit ook, maar door de hogere watertemperatuur neem (door zuurstofgebrek) de activiteit van de vissen sterk af, en beperken ze zich tot loom in de zon liggen. De zuurstof toevoegende invloeden(harde wind en regen) zijn in de zomer voor ons meer van belang dan in bijvoorbeeld het najaar. En vaak lijkt in het najaar helemaal niets het vreten te kunnen be´nvloeden en vangen we in alle weersomstandigheden vis.

Zon

De invloed van de zon is met name in de winter, het voorjaar, en de late herfst van zeer groot belang. De eerste warme dag in het voorjaar is meestal het een killer. kies dan een plek die van deze zon profiteert.

Buitentemperatuur

De buitentemperatuur is qua invloed vergelijkbaar met de zon. Wat opvalt is dat in de herfst na de eerste week nachtvorst het wel afgelopen is met het gekke vangen. Maar als de temperatuur in november weer een beetje oploopt blijkt het toch weer een beetje te gaan.